Zorgverzekeraars

Beroepsvereniging CAT

Complementair Aanvullende Therapeuten

Overkoepelend orgaan RBNG

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aangesloten bij RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg)

Zorgverzekering

Vergoeding

Bij een aanvullende verzekering worden de kosten in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering.
Voor meer informatie klik voor meer informatie over CAT-therapie.