Oberon pathfinder

Als er onduidelijkheid is over de oorzaak, dan is de term “vage klachten” al gauw gevallen. Dit zegt echter niets over de degene die de klachten heeft, maar alles over de behandelaar. Voor meer duidelijkheid is de Oberon een enorme uitkomst. 
In de praktijk maken we gebruik van de “Oberon Pathfinder”. Een geavanceerd apparaat, dat in staat is om storende factoren in het gehele lichaam te traceren. Dit apparaat onderzoekt op de lichaamsfuncties in verschillende lagen en systemen. De gebieden (organen) en regelsystemen (hormonaal, immuunsysteem, zenuwstelsel) worden gescand en in beeld gebracht. De oorschelp heeft een relatie met het hele lichaam en de Oberon is in staat om heel verfijnd allerlei signalen van de oorschelp op te pakken. Dit gebeurt met behulp van een koptelefoon, die dus geen geluiden produceert maar signalen van de hersenen opvangt. Vervolgens worden deze signalen vertaald en overzichtelijk in beeld gebracht. Alle mogelijke disbalansen kunnen worden herkend zoals:

  • Hormonale verstoringen
  • Immunologische zwaktes
  • Disbalansen in zenuwstelsel
  • Orgaan belastingen
  • Intoleranties voeding e.a.
  • Tekorten van bijvoorbeeld mineralen
  • Aanwezigheid van parasieten, virussen e.a.
  • Zware metalen belasting
  • Fysieke blokkades

Naast gezond verstand is dit een geweldig hulpmiddel om zaken duidelijker te krijgen. 

Mocht er de wens zijn om meer duidelijkheid te krijgen door middel van de Oberon Pathfinder, laat dat dan even weten